top of page

Welsh language translation

Sam Garner

12 Dec 2023

Gwefan Gymraeg

Our website has now been fully translated in Welsh, as proud Welsh business we believe this to be paramount for not only our business but for our clientele in Wales.We hope you will take the time to look and if you notice anything that can be changed please don't hesitate to let us know as this is all a work in progress. 👏Mae ein gwefan bellach wedi'i chyfieithu'n llawn yn Gymraeg, ac fel busnes balch o Gymru, credwn fod hyn yn hollbwysig nid yn unig i'n busnes ond i'n cwsmeriaid yng Nghymru.Rydym yn gobeithio y byddwch yn cymryd yr amser i edrych ac os byddwch yn sylwi ar unrhyw beth y gellir ei newid, peidiwch ag oedi cyn rhoi gwybod i ni gan fod hwn i gyd yn waith sydd ar y gweill. 👏

bottom of page